72SSIFF - 2024ko irailak 20/28
Hizkuntzak
Babesle
Ofizialak
Media
Partner
Instituzioak
Instituzio kideak
Donostiako Udala - Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián
Gipuzkoako Foru Aldundia - Diputación Foral de Gipuzkoa
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
I.C.A.A - Ministerio de Cultura
Instituzio laguntzaileak
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco
Industria Departamentuaren Babeslea
Creative Europe
Industria Departamentuaren Babeslea
Cooperación Española
Espainiako Lankidetza sariaren Babeslea
Eusko Jaurlaritza / Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila - Gobierno Vasco / Departamento de Turismo, Comercio y Consumo
Gipuzkoako Foru Aldundia / Ekonomia Sustapena, Turismo eta Landa Ingurunea - Diputación Foral de Gipuzkoa / Promoción Económica, Turismo y Medio Rural
Gipuzkoako Foru Aldundia - Ekonomia sustapena, turismo eta landa ingurunea
2030 Agenda
Euskadi Basque Country 2030 Agenda
Donostia Turismoa / San Sebastián Turismo
Babesle Ofizialak:
Media Partner:
Laguntzaile Ofizialak:
Instituzio Kideak: